Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewch ogłasza nabór
na wolne stanowisko przcy:
podinspektor w dziale finansów i księgowości budżetowej

Więcej informacji pod adresem:
https://gopsskarszewy.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/7723_podinspektor-w-dziale-finansow-i-ksiegowosci-budzetowej.html