W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminu rozpatrzenia wniosków o świadczenia, co do których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przypominamy, że wnioski te rozpatrywane są przez Wydział Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z powyższym ewentualne pytania dotyczące terminu rozpatrzenia wniosków prosimy kierować do pracowników ww. Wydziału.

Bezpośrednio obszarem koordynacji zajmuje się Wydział Koordynacji Świadczeń Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie http://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego.