logo mpips

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przystąpienia Gminy Skarszewy do rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wyparcia Osób Niepełnosprawnych, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 43.200 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania. W ramach programu Gmina będzie realizowała Moduł I tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Świadczenia mają na celu odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z określonymi orzeczeniami oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W ramach realizacji programu maksymalna ilość wsparcia to 240 godzin do końca roku. Przewiduje się, iż z programu skorzysta 9 osób, na rzecz których zostanie przepracowanych łącznie 1800 godzin.