image003

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, iż w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się szkolenia dla osób, które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. Szkolenie odbędzie się w siedzibie tut. GOPS przy ul. Szkolnej 9, I piętro, sala nr 9. Tematem szkolenia będzie „Edukacja ekonomiczna: budżet domowy”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorem szkolenia jest Bank Żywności w Tczewie.

popz