Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor w dziale finansów i księgowości budżetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach

więcej informacji pod adresem:
https://gopsskarszewy.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/inspektor-w-dziale-finansow-i-ksiegowosci-budzetowej.html