dsc 0085 1

Z przyjemnością informujemy, iż otwarte w lutym Centrum Wspierania Rodziny mieszczące się przy ul. Dworcowej 9 w Skarszewach, ruszyło pełną parą. Zainteresowanie placówką jest bardzo duże. Aktualnie jest 65 zdeklarowanych osób do uczestnictwa w różnego typu formach wsparcia na dostępne 73 miejsca. Ośrodek prowadzony jest przez doświadczoną organizacje pozarządową PSONI Koło w Skarszewach.

Wachlarz działań proponowany przez CWR jest bardzo szeroki. Podstawową formą wsparcia jest pomoc dzieciom w ramach placówki wsparcia dziennego. Jest ona prowadzona w połączonych formach tj. opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej. Poprzez realizację formy opiekuńczej placówka zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Poprzez realizację formy specjalistycznej organizowane są zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz indywidualne programy korekcyjne, programy pedagogiczne, psychologiczne i socjoterapię. Natomiast poprzez realizację formy pracy podwórkowej realizowane są działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Jednym z celów jest pokazanie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania czasu wolnego, ale także rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich.

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

źródło: https://www.skarszewy.pl/start/duze-zianteresowanie-centrum-wspierania-rodziny