Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Pracownik socjalny

rodzaj zatrudnienia:
umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy  w wymiarze czasu pracy 1/1

więcej informacji pod adresem:
https://gopsskarszewy.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/12744_pracownik-socjalny.html