Burmistrz Skarszew ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2021 – 2025 na zadania z zakresu pomocy społecznej

na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarszewach w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku z możliwością przedłużenia umowy do 31.12.2025 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:
https://gopsskarszewy.bip.gov.pl/rok-2020/ogloszenie.html