UWAGA
Osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzieci, które podejmują lub będą kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej  od dnia 01.09.2016 r. proszone są  o dostarczanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skarszewach w dniach od 1 września do  9 września 2016 r zaświadczeń ze szkół.
(zaświadczenie wystawione we wrześniu 2016 r).

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Od 1 października  2016 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym. 
W celu kontynuacji wypłaty świadczeń należy złożyć wniosek  o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz  z dokumentami.           
Od 16 sierpnia  2016r.  – Wydawanie wniosków
Od 22 sierpnia  2016r. – Przyjmowanie wniosków
Osoby, które złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów do 10 września  2016 r. otrzymają wypłatę świadczeń w m-cu październiku 2016 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Od 1 listopada 2016 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych.  
W celu kontynuacji wypłaty świadczeń należy złożyć wniosek   o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dokumentami.
Od 1 września 2016r. – Wydawanie wniosków
Od 12 września 2016r. – Przyjmowanie wniosków 
Osoby, które złożą wniosek wraz z kompletem dokumentów do 30 września  2016 r. otrzymają wypłatę świadczeń w m-cu  listopadzie 2016 r. 


Informujemy, iż osoby ubiegające się o świadczenia nie są zobowiązane do dołączania do wniosków zaświadczeń z urzędu skarbowego członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak również zaświadczeń zawierających informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Organy realizujące świadczenia wyżej wymienione dane zobowiązane są pozyskać samodzielnie od właściwych organów – w formie elektronicznej bądź papieroweJ.