W czwartek 31 marca 2022 r. w godz. 9.00-14.00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach w pokoju nr 13 będą przyjmować pracownicy ZUS i pomagać wypełniać wnioski o świadczenia tzw. 500+.

Допомога громадянам України, які перебувають у Польщі з дітьми. У четвер, 31 березня 2022 р. від Працівники Закладу соціального страхування (ZUS) будуть прийматися в кімнату № 1. 500+.
Dopomoha hromadyanam Ukrayiny, yaki perebuvayutʹ u Polʹshchi z ditʹmy. U chetver, 31 bereznya 2022 r. vid Pratsivnyky Zakladu sotsialʹnoho strakhuvannya (ZUS) budutʹ pryymatysya v kimnatu № 1. 500+.

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego?
Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Mаєте під опікою дитину,
яка прибула з України після 23 лютого?
Ви можете отримати підтримку для сім’ї
від Закладу соціального страхування (ZUS)

Pomogą Ci pracownicy ZUS
Weź ze sobą:
■ paszporty – Twój i dziecka – lub inny dokument
tożsamości, na podstawie których przekroczyliście
granicę (jeśli macie)
■ zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora
PESEL – Tobie i dziecku
■ numer Twojego rachunku bankowego w Polsce
■ Twój numer telefonu w Polsce i adres e-mail
■ orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem
tymczasowym
■ dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę
zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację
■ dokument potwierdzający legalność Twojego
pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce,
jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Вам допоможуть працівники
Закладу соціального страхування (ZUS)
Візьміть з собою:
■ паспорти – ваш і вашої дитини – або інші
документи, що посвідчують особу, на підставі
яких Ви перетнули кордон (якщо є)
■ довідка про надання польського
ідентифікаційного номеру PESEL — Вашу і дитини
■ номер Вашого банківського рахунку в Польщі
■ Ваш номер телефону в Польщі та адреса
електронної пошти
■ рішення польського суду, якщо Вас призначено
тимчасовим опікуном
■ документ який підтверджує, що над дитиною
здійснюється альтернативна опіка, якщо Ви
маєте таку ситуацію
■ документ, що підтверджує законність Вашого
перебування та доступ до ринку праці в
Польщі, якщо Ви приїхали до Польщі до 24
лютого 2022 року