Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarszewach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 należy składać w terminie od 25 sierpnia 2016r. do 15 września 2016r. oraz do 15 października 2016r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ).

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobrać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach, w sekretariatach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie naszej gminy, a także na stronie internetowej: www.skarszewy.pl.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach  (pok. 13 – I piętro lub sekretariat).

UWAGA: Pomoc materialną dla uczniów mogą otrzymać wyłącznie uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Skarszewy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto.

Sczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 58 5882436

internetowy system rezerwacji wizyt

Rezerwuj online


um2


seniorpluslogo


psouu2


pcpr2


PUP2OFERTY PRACY

oferty


za zyciem


POPZ skarszewy

-------------------------------

Bank Żywności w Tczewie