Terminy realizacji świadczeń w 2022r.

miesiące świadczenia rodzinne
i z funduszu alimentacyjnego
świadczenia wychowawcze
tzw. 500+
zasiłki stałe
styczeń 25 -  wtorek 14 - piątek
21 - piątek
luty 25 - piątek 14 - poniedziałek
22 - wtorek
marzec 25 - piątek 13 - poniedziałek
22 - wtorek
kwecień 25 - poniedziałek 14 - czwartek
22 - piątek
maj 25 - środa 14 - piątek
20 - piątek
czerwiec 24 - piątek   22 - środa
lipiec 25 - poniedziałek   22 - piątek
sierpień 25 -czwartek   22 - poniedziałek
wrzesień 23 - piątek   22 - czwartek
październik 25 -wtorek   21 - piątek
listopad 25 - piątek   22 - wtorek
grudzień 16 - piątek   15 - czwartek