Terminy realizacji świadczeń w 2019 r.

miesiące świadczenia rodzinne
i z funduszu alimentacyjnego
świadczenia wychowawcze
tzw. 500+
zasiłki stałe
styczeń 28 - poniedziałek 18 - piątek
25 - piątek
luty 26 - wtorek 18 - poniedziałek 25 - poniedziałek
marzec 26 - wtorek 18 - poniedziałek 25 - poniedziałek
kwecień 26 - piątek
18 - czwartek 25 - czwartek
maj 24 - piątek 17 - piątek 23 - czwartek
czerwiec 26 - środa 18 - wtorek
25 - wtorek
lipiec 26 - piątek 18 - czwartek 25 - czwartek
sierpień 26 - poniedziałek 14 - środa
23 - piątek
wrzesień 26 - czwartek
18 - środa
25 - środa
październik  25 - piątek 14 - poniedziałek 24 - czwartek
listopad  26 - wtorek 14 - czwartek 25 - poniedziałek
grudzień  19 - czwartek  12 - czwartek 18 - środa

Terminy realizacji świadczeń w 2020 r.

miesiące świadczenia rodzinne
i z funduszu alimentacyjnego
świadczenia wychowawcze
tzw. 500+
zasiłki stałe
styczeń 24 - piątek 14 - wtorek
23 - czwartek
luty 24 - poniedziałek
14 - piątek
21 - piątek
marzec 24 - wtorek
13 - piątek
23 - poniedziałek
kwecień 24 - piątek
14 - wtorek
23 - czwartek
maj 25 - poniedziałek
14 - czwartek
22 - piątek
czerwiec 24 - środa
12 - piątek
23 - wtorek
lipiec 24 - piątek
14 - wtorek
23 - czwartek
sierpień 24 - poniedziałek 14 - piątek
21 - piątek
wrzesień 25 - piątek 14 - poniedziałek
23 - środa
październik  23 - piątek 14 - środa 22 - czwartek
listopad 24 - wtorek 13 - piątek 23 - poniedziałek
grudzień 18 - piątek 11 - piątek 17 - czwartek